รักษาการนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมพื้นทีได้รับผลกระทบแผ่นดินไหว

1

3

 

เวลา 09.30 น.วันที่ 16 พ.ค.57 ที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย นายนิวัฒน์ธำรงค์ บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี รักษาการแทนนายกรัฐมนตรี นายชัชชาติ สุทธิพันธุ์ รมว.คมนาคม นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ รมช.กระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางมาจังหวัดเชียงรายเพื่อตรวจสอบความเสียหายและเยี่ยมประชาชนทีได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในจังหวัดเชียงราย โดยได้เดินทางไปยัง เทศบาลตำบลป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย เพื่อพบปะกับผู้นำชุมชนและหน่วยงานราชการในจังหวัดเชียงราย
นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวรายงานว่า จังหวัดเชียงราย เกิดความเสียหายในพื้นที่ 40 เปอร์เซนต์ของพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยมีผ้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวจำนวน 1 คน ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก และมีประชาชนได้รับความเดือนร้อนจากแผ่นดินไหวมีบ้านเรือนเสียหายเป็นจำนวนมาก บ้างรายพังทั้งหลังไม่สามารถซ่อมแซมได้ต้องทุบทิ้ง นอกจากประาชนทีได้รับความเดือนร้อนก็ยังมีอาคารที่เป็นสถานที่สาธารณะได้รับความเสียหาย
จากนั้น รักษาการแทนนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปยังถนนหมายเลข 118 สายเชียงราย – เชียงใหม่ ที่กิโลเมตรที่ 151 -152 บ้านห้วยส้านยาว ม.13 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ซึ่งได้รับความเสียหายทำให้ถนนทรุดตัวลงเป็นหลุมลึกกว่า 1.5 เมตร และเสียหายอย่างต่อเนื่องจนทำให้ช่องจราจรพังเสียหายไป 1 ช่องทาง โดยทาง นายชัชชาติ สุทธิพันธุ์ รมว.คมนาคม ได้เดินทางมาตรวจสอบด้วยตัวเองในวันที่ 5 พ.ค.ที่่ผ่านมาด้วยตนเองแล้วได้สั่งการให้เร่งซ่อมแซมเพื่อให้ถนนสามารถใช้งานได้โดยเร็วที่สุด
นายนิวัฒน์ธำรงค์ บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี รักษาการแทนนายกรัฐมนตรี  กล่าวว่า จากการตรวจสอบในครั้งนี้พบว่ามีการซ่อมแซมให้มีทางเบี่ยงเพื่อให้รถสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก ในเบื้องต้นได้ใช้งบประมาณไปแล้ว 1 ล้านบาท โดยจะใช้เวลาอีกประมาณ 3 วันจึงจะแล้วเสร็จ ซึ่งในอนาคตจะใช้งบประมาณ 25 ล้านบาทเพื่อทำการซ่อมแซม ซึ่งการซ่อมแซมให้สมบูรณ์ และเบี่ยงออกจากเส้นทางเดิมให้ขยับไปด้านที่ไม่ทรุดตัวเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายในอนาคต
สำหรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบนั้น อยู่ในกรอบ 15 วันตามมติคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 6 พ.ค.57 ที่ผ่านมา โดยการช่วยเหลือจะเน้นให้การช่วยเหลือกับรายที่บ้านเสียหายทั้งหลังก่อน เป็นอันดับแรก และให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบที่เหลือตามลำดับ โดยในพื้นที่ อ.แม่ลาว พบว่ามีบ้านเรือนเสียหายทั้งหลังจำนวนกว่า 90 หลังคาเรือน ซึ่งทางภาครัฐก็ได้ให้การช่วยเหลือโดยจะจ่ายเงินค่าชดเชยให้ตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดเอาไว้ นอกจากนี้ยังมีภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนความช่วยเหลือมาซึ่จะได้ทำการจัดสรรให้เป็นรายไป นอกจากนี้บ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายบางส่วน ใน อ.แม่ลาวพบว่ามีจำนวนถึงกว่า 4,000 หลังคาเรือน
การแก้ไขในเบื้องต้นได้ให้ทางศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันแผ่นดินไหวจังหวัดเชียงราย สรุปตัวเลขที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อให้การช่วยเหลือ นอกจากนี้จะได้จัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมอาคารและสถานที่ของราชการและสาธารณะให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม และในอนาคต จะได้จัดการให้มีการเรียนการสอนและให้ความรู้กับเด็กนักเรียนและประชาชนให้มีความรู้และการป้องกันแผ่นดินไหวหากเกิดขึ้นอีกในอนาคต
จากนั้น รักษาการแทนนายกรัฐมนตรี  ได้เดินทางไปเยี่ยมประชาชนบ้านห้วยส้านยาว ที่ศูนย์อพยพโรงเรียนห้วยส้านยาว โดยมีประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในศูนย์อพยพจำนวน 40 ครัวเรือน โดยรักษาการแทนนายกรัฐมนตรี ได้เข้าไปตรวจเยี่ยมที่นอนของผู้ประสบภัย และพูดคุยกับผู้ประสบภัย ขณะที่ได้พูดคุยกับผู้ประสบภัยอยู่นั้นได้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นขนาด 3.2  ริกเตอร์ มีจุดศูนย์กลางที่ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ทำให้ผู้ประสบภัยที่อยู่ภายในศูนย์แตกตื่นเล็กน้อย ซึ่งทางรักษาการแทนนายกรัฐมนตรี ก็ได้ปลอบขวัญว่าทางรัฐบาลได้เป็นห่วงผู้ประสบภัยทุกคน และจะให้การช่วยเหลืออย่างทั่วถึง

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.