รับหีบและบัตรเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงรายตามมาตรการป้องกันโควิด19

288
วันที่ 27 มีนาคม 2564 ที่ศูนย์ประชุมเทศบาลนครเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงราย นายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลนครเชียงราย พร้อมคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงราย ได้กำหนดให้เป็นสถานที่รับหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง และอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง ได้มีคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ทั้งหมด 105 หน่วย ของเขตเทศบาลนครเชียงราย เดินทางมารับและตรวจเช็คบัตร อุปกรณ์ ต่าง ๆ เพื่อนำกลับไปเก็บรักษา ก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง วันพรุ่งนี้ 28 มีนาคม 2564
ทั้งนี้ นายสุคนธ์ เรือนสอน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะ ร่วมตรวจความเรียบร้อยในการรับอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง ได้มีการตรวจคัดกรองป้องกันโควิด-19 ก่อนเข้าตัวอาคาร ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และมีการตรวจทุกขั้นตอนของคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงราย
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.