ร่วมน้อมกราบถวายความอาลัยพระธรรมราชานุวัตร และร่วมสวดถวาย (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6)

6

วันอังคาร ที่ 13 ส.ค. 62 เวลา 19.30 น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานเทศบาลนครเชียงราย ร่วมน้อมกราบถวายความอาลัย และ ร่วมสวดพระอภิธรรมศพ พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และอดีตเจ้าคณะภาค 6 ณ ศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์เชิด-อมรา มุนิกานนท์ ชั้น 2 วัดพระแก้ว ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.