ร่วมพิธีทำบุญตลาดสดเทศบาล

1

20171226103627vgX8

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายวันชัย  จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นางบังอร  มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล พ่อค้า แม่ค้า ตลาดสดเทศบาล ๑ , ๒ ร่วมพิธีทำบุญตลาดสดเทศบาล เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ผู้ประกอบการในตลาดสด ๑,๒ และประชาชนที่ได้มาชื้อสันค้าในตลาด ณ อาคารประสานงานตลาดสดเทศบาล ๑

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.