ร่วมสภากาชาดไทยจัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด19วันที่สาม

2

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

22 กรกฎาคม 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนคร นายนนทพัฒ ถะปะติวงศ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมร่วมลงพื้นที่มอบอาหารปรุงสุกและชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติ VOVID-19 แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ในพื้นที่เทศบาลนครเชียงรายเชียงราย โดยมีนางวัลภา สุขศิริมัช รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ สภากาชาดไทย นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะ และยังได้รับการสนับสนุนทุนทรัพย์ในการสนับสนุนจัดซื้อวัตถุดิบในการปรุงอาหาร จากพระไพศาลประชาทร วิ. พระอาจารย์พบโชค ติสฺสวํโส เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง ที่เมตตา จำนวนเงินทั้งสิ้น 105,000 บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาท) อีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.