ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล7ฝั่งหมิ่น “ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563 “

1

วันที่ 29 ม.ค.63 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ขอแสดงความยินดีกับนางผ่องพรรณ ปินตาแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่นที่ได้รับรางวัล “ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563 “ จากสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย เพื่อเชิดชูเกียรติผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ข้อความ

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.