ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

1

20150407111004aDvM

 

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ นายวันชัย จงสุทธามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงมีพระชนมายุ ๕๙ พรรษา และเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยในทุกๆ ด้านตลอดมา ณ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรา

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.