ล้างตลาดปราศจากโรคตลาดสันต้นเปา

4

วันที่ 2 เม.ย.63 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรดาฉวี นาระถี หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงราย ทำการล้างตลาดใน”โครงการล้างตลาด ปราศจากโรค” #ตลาดสันต้นเปา โดยนำรถน้ำ น้ำยาฆ่าเชื้อ อุปกรณ์ทำความสะอาดร่วมล้างตลาดกับพ่อค้า-แม่ค้าตลาดสันต้นเปา เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ตามนโยบายตลาดปลอดภัย

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังยืน

อย่างไรก็ตาม นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร ข้าราชการเทศบาลนครเชียงรายขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนร่วมขับเคลื่อนการล้างตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อชาวเชียงรายทุกคน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.