“วันครูแห่งชาติ “ ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา

1

วันที่ 16 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและบวงสรวงองค์พ่อขุนเม็งรายมหาราช เพื่อเป็นศิริมงคลเนื่องในวันครูแห่งชาติ

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในการนี้นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ให้เกียรติมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและนักเรียนที่มีผลคะแนนเต็มจากการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.