วันครู ครูดูหนังฟรี

7

วันครู ครูดูหนังฟรี!!

แสดงบัตรประจำตัวครู (บัตรข้าราชการครู , บัตรครูเอกชน หรือ บัตรครูฝึกสอน ปี 2563)

เงื่อนไข
แสดงบัตรประจำตัวครู (บัตรข้าราชการครู, บัตรครูเอกชน หรือ บัตรครูฝึกสอน ปี 2563) ต่อพนักงานที่ Box Office หรือ M Corner เพื่อรับสิทธิ์บัตรชมภาพยนตร์ฟรี 1 ที่นั่ง (ในโรงภาพยนตร์ระบบปกติ และที่นั่งปกติ ใช้สิทธิ์ชมภาพยนตร์ได้ ภายในวันที่ 16 มกราคม 2563 เท่านั้น จำนวนจำกัด 30,000 สิทธิ์

***วันครู ครูสมัครสมาชิก หรือ ต่ออายุบัตร M GEN ฟรี!!

เงื่อนไข
แสดงบัตรประจำตัวครู (บัตรข้าราชการครู, บัตรครูเอกชน หรือ บัตรครูฝึกสอน ปี 2563)

·        สมัคร หรือ ต่ออายุ M Gen Regular และ Freedom ฟรี
1 คนต่อ 1 สิทธิ์   กิจกรรมภายในวันที่ 16 มกราคม 2563   จำนวนจำกัด 10,000 สิทธิ

 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.