นครเชียงราย ร่วมรณรงค์แบบ Big Cleaning Day ต้อนรับฤดูการท่องเที่ยว

1

20171225101621tgB5

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นาภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย  ร่วมรณรงค์แบบ Big Cleaning Day จังหวัดเชียงราย เพื่อต้อนรับฤดูการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย และร่วมรณรงค์สร้างวินัยให้กับคนในจังหวัดเชียงรายในการรักษาความสะอาด ทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทางและการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางเป็นการลดขยะ เพิ่มการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ ณ อนุสาวรีย์พญาเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.