“วันวานที่พากเพียร..สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ”

1

23-2

วันเสาร์ ที่23 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานกล่าวแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2560 ในงานแสดงมุทิตาจิตพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างประจำเทศบาลนครเชียงราย ณ ห้องประชุมสวนอาหารเอกโอชา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.