วางแผนแนวทางการสร้างแหล่งการเรียนรู้ดอยสะเก็นคีรีชัยยามะปอดกลางเมืองเชียงราย 

1
วันอาทิตย์ ที่ 9 สิงหาคม 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงรายฝ่ายการศึกษา พร้อมด้วยนายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาและตัวแทนคณะครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ประชุมร่วมกับ รศ.ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ ผศ.ดร.ดาราภรณ์ เตรียมโพธิ์ อาจารย์ภาควิชาเคมี และนายพงษ์ผไทย กิจรุ่งโรจนาพร อาจารย์จากสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อวางแผนแนวทางการสร้างแหล่งการเรียนรู้ดอยสะเก็น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแกะรอยประวัติศาสตร์ตามปราชญ์ศิลปินเชียงราย ณ ขัวศิลปะ

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.