ศปก.เทศบาลนครเชียงราย จัดเจ้าหน้าที่เข้มโควิด19 ตามเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงและผู้ที่กักตัว

654
วันที่ 30 เมษายน 2564 นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ในฐานะ ประธานคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อเทศบาลนครเชียงราย นายอิทธิพล สุนทรสีมะ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วยพันเอก กิตติพล ไพรหิรัญ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ร่วมกันปล่อยแถว เจ้าหน้าพนักงาน กรมการปกครอง เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่กองการแพทย์ เทศบาลนครเชียงราย เจ้าหน้าที่เทศกิจ เทศบาลนครเชียงราย และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมือง เชียงราย เพื่อออกปฏิบัติงานในการป้องกันโควิด19 ตามการสั่งการของ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย โดยได้กำชับให้ดำเนินการตามมาตรการอย่างเข้มงวด เพื่อลดการระบาดโควิด19
ทั้งนี้ ทางเทศบาลนครเชียงราย ได้ดำเนินการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ บุคลากรในการสอบสวนโรค วางมาตรการคัดกรอง ติดตามผู้สัมผัสเสี่ยง ให้ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชน ติดตามผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วจากโควิด19 แต่ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านเป็นระยะเวลาอีก 14 วัน ตามขั้นตอนของสาธารณสุข
อาจเป็นรูปภาพของ สถานที่ในร่ม653

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.