ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ การสร้างโรงเรียนคุณธรรม

2

1

 

วันที่ 12 มิ.ย.57 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ให้การต้อนรับ ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ซึ่งเดินทางมาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ การสร้างโรงเรียนคุณธรรม แก่คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย เพื่อพัฒนาศักยภาพ พัฒนาคุณภาพแก่ ครู นักเรียน พร้อมเยี่ยมชมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.