ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย และห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีเชียงราย จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ MOM DAY “รักแม่ พาแม่มาฉีดวัคซีน”

1,086

2047สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย,โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ องค์การบริหารจังหวัดเชียงราย,ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย และห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีเชียงราย จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ MOM DAY “รักแม่ พาแม่มาฉีดวัคซีน” ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 สิงหาคม นี้ ณ เซ็นทรัลพลาซา เชียงรายและบิ๊กซี เชียงราย

วันแม่ปีนี้บอกรักแม่โดยการพาคุณแม่ที่เรารักมาฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 สำหรับคู่แม่ลูก จำนวน 500 คู่ โดยแบ่งออกเป็น 2 หน่วย สำหรับให้บริการฉีดวัคซีน คือ 1.ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย จำนวน 250 คู่ 2.ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีเชียงราย จำนวน 250 คู่ และสามารถลงทะเบียนรับวัคซีนล่วงหน้า ที่ QR code หรือโทร Hotline โฮงยาไทย และสามารถลงทะเบียนหน้างาน เพิ่มเพียง 100 ท่านแรก (เฉพาะคุณแม่ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเท่านั้น)

สำหรับคู่แม่ลูกที่เป็นกลุ่มเสี่ยง จะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับต้นๆ ก่อน ดังนี้ คุณแม่ที่มีอายุมากว่า 60 ปี หรือมีโรคเรื้อรัง 7 โรค โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง ,โรคหัวใจและหลอดเลือด,โรคไตวายเรื้อรัง,โรคหลอดเลือดสมอง,โรคอ้วน,โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Hotline โฮงยาไทย 061-2672332 , 061-2671551 , 080-4722347 , 080-4157830 และสามารถตรวจสอบการได้รับสิทธิ์และยืนยันได้ใน เวป “วัคซีนโฮงยาไทย” ในวันที่ 10 ส.ค.64 เวลา 18.00 น. https://appointonline.crhospital.org/crh/#/

💙วันแม่ปีนี้ รักแม่ อย่าลืมพาคุณแม่มารับวัคซีน COVID-19💙

📌วันที่ 12 สิงหาคม 256
⏰เวลา 09.00 -13.00 น. ชั้น G ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีเชียงราย สาขา 1
⏰เวลา 14.00-18.00 น. ชั้น G โซนนอร์ทเทิร์นวิลเลจ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.