“สดใสกับวัยที่สาม”

1

วันที่ 22 มิ.ย.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พูคคุยทักทาย กับ คณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยวัยที่สาม ก่อนเดินทางไปศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุ ที่ อ. พาน และ ไร่เชิญตะวัน ซึ่งเป็นกิจกรรมตามนโยบายการศึกษาตาม อัธยาศัย และยังเป็นการดูแลผู้สูงวัย ให้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า และมีความสุข

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.