สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลช่วยเหลือประชาชน ที่เดือดร้อนในด้านที่อยู่อาศัย ตามโครงการบ้านมั่นคง

28

ที่โรงเรียนนน้ำโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย นายนภภู ไชยวุฒิ เจ้าหน้าที่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน พอช. นายนิวัฒน์ ร้อยแก้ว ครูใหญ่โฮงเฮียนแม่น้ำของ นายสมเกียรติ เขื่อนเชียงสา ผู้ประสานงานเครือข่ายแม่น้ำโขงภาคเหนือ และนายกสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต ร่วมกับเครือขายสิทธิมนุษยชน ได้เปิดการประชุมหารือกับผู้นำชุมชน ทั้ง 14 ชุมมชนในพื้นที่ ต.เวียง และ ต.เวียงเชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย เพื่อสำรวจข้อมูลผลกระทบของประชาชนที่เดือนร้อยเรื่องที่อยู่อาศัยของผู้ยากไร้ในชุมชน ภายใต้โครงการบ้านมั่งคง ของ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน พอช.

โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อเป็นการชี่แจงแนวทางในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ในพื้นที่เป้าหมายเพื่อได้ให้การช่วยเหลือในการซ่อมแซม หรือสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ ที่อยู่ใน 14 ชุมชนเป้าหมาย โดยเฉพาะผู้ที่สร้างบ้านอยู่ในพื้นที่ซึ่งไม่มีเอกสารสิทธิ์ และเป็นผู้ยากไร้ โดยจะมีการสำรวจความต้องการเป็นรายไป เพื่อจะได้หาแนวทางในการช่วยเหลือให้ตรงเป้าหมาย และจุดมุ่งหมายของโครงการ

 

นายนภภู ไชยวุฒิ กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลจากผู้นำชุมชนทั้ง 14 ชุมชน ในพื้นที่ต.เวียง และต.เวียงเชียงของ เพื่อให้ได้ข้อมูลของผู้ที่เดือดร้อนในด้านที่อยู่อาศัย ตามโครงการบ้านมั่นคง โดยในพื้นที่ อ.เชียงของ พบว่ามีผู้ที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก ทั้งที่เป็นประชาชนผู้ยากไร้ ซึ่งมีที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่สาธารณะ ในเขตโบราณสถาน เขตพื้นที่ของกรมเจ้าท่า รวมไปถึงพื้นที่ป่าสงวน ซึ่งการดำเนินการจะเป็นการช่วยเหลือในการซ่อมแซม หรือสร้างบ้านให้กับผู้ได้ยากไร้ เมื่อได้ข้อมูลจากแต่ละชุมชนแล้วจะได้นำมารวบรวมและประเมินในการให้การช่วยเหลือในแต่ละรายต่อไป

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.