สถิติการเกิดอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย เชียงราย พบเมาแล้วขับสาเหตุหลัก

447

สถิติ 7 วันอันตราย ปีใหม่ 2565 จ.เชียงราย พบเมาแล้วขับสาเหตุหลัก รถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุมากสุด สถิติลดลงถึง ร้อยละ 38.71

วันที่ 5 มกราคม 2565 นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย โดยร่วมกับ นายครรชิต ชมพูแดง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางสาวเสมอแข สิทธิหล่อ หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย
รวมไปถึง เลขานุการศูนย์และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม และสรุปผลการดำเนินงาน การป้องกันและลดจำนวนอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565

โดยสรุปผลรายงานช่วงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 ในส่วนของพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุสูงที่สุดคือ อ.เมืองเชียงราย ซึ่งยอดการเกิดอุบัติรวมทั้งหมดอยู่ที่ 57 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต จำนวน 10 คน โดยอุบัติเหตุและปัจจัยที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตมากที่สุด คือการขับรถเร็วและการดื่มสุราแล้วขับ ประเภทของยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ รถจักรยานยนต์และการไม่สวมหมวกนิรภัย ซึ่งลักษณะสถานที่เกิดเหตุ ร้อยละ 87.50 เกิดเหตุใน “เส้นทางตรง” โดยสรุปแล้วมีผู้บาดเจ็บรวมที่ 51 คน ซึ่งเป็นเพศหญิงเพียง 9 คนเท่านั้น

นอกจากนี้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ยังได้รวบรวมข้อมูลสถิติอุบัติเหตุรวมไปถึงมีการเปรียบเทียบสถิติจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ ในช่วง 7 วัน ที่่ผ่านมา พบว่ามีสถิติลดลงถึงร้อยละ 38.71 ซึ่งนับว่าเป็นสถิติที่น่าพอใจ ทั้งนี้ทางศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนยังมีแนวทางในการวิเคราะห์ถึงปัญหาและสาเหตุหลักๆของการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อนำไปปรับใช้เป็นมาตรการป้องกันและการรรองรับการปรับแก้ไขปัญหาการใช้รถใช้ถนนของประชาชนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมไปถึงช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆที่จะมาถึง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.