สภ.บ้านดู่เพิ่มความเข้มออกตรวจและให้การบริการ ดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัส  โควิด -19 และห้วงการเข้าสู่ฤดูฝน

71

พ.ต.อ.ภาสกร ณ พิกุล ผกก.สภ.บ้านดู่ มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในพื้นที่  ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัส  โควิด -19 ซึ่งมีการแพร่ระบาด  และห้วงเข้าการสู่ฤดูฝน ซึ่งอาจจะมีกลุ่มมิจฉาชีพ หรือกลุ่มบุคคลที่อาจหาโอกาสที่จะก่ออาชญากรรม ก่อความไม่สงบสุขและความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่และประชาชนที่ทั่วไปใช้เส้นทางสัญจรใช้เส้นทางผ่านพื้นที่บ้านดู่  จึงได้มีนโยบายและสั่งการให้ พ.ต.ท.รฤชภล  เมฆสงค์ รอง ผกก.ป.สภ.บ้านดู่ฯและพ.ต.ท.ชีวะ  ยาท้วม สวป.สภ.บ้านดู่ฯ ควบคุมดูแลและวางแผนการปฏิบัติ และมอบหมายให้ให้ร้อยเวรงานป้องกันปราบปราม (ร้อยเวร 20) สายตรวจรถยนต์  สายตรวจจักรยานยนต์ เจ้าหน้าที่ตำรวจตู้ยามทุกจุด เพิ่มมาตรการเข้มในการออกตรวจพื้นที่ตามถนนสายทางพหลโยธินและถนนสายบายพาสฝั่งตะวันตกและตะวันออก เส้นทางสายรองในพื้นที่ตำบลบ้านดู่ นางแล  ท่าสุด  แม่ข้าวต้ม และริมกกซึ่งบางจุดไม่มีแสงสว่างเพียงพอทำให้เป็นพื้นที่เสี่ยงในการก่อเหตุร้ายได้ เช่นการก่อเหตุ ลัก วิ่ง ชิง ปล้นทรัพย์ การลักลอบเล่นการพนัน การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ

ตลอดจนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านพื้นที่ สภ.บ้านดู่ ควบคู่กับการออกไปแนะนำ ประชาสัมพันธ์กับประชาชนในมาตรการการป้องกันจากโรคไวรัสโควิด -19 และการป้องกันตนเองจากภัยอาชญากรรม และคอยให้บริการประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุ หรือรถเสียระหว่างทางหรือตามที่ประชาชนร้องขอเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีกับพี่น้องประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจบ้านดู่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งตำรวจบ้านดู่ทุกนายยินดีรับใช้และพร้อมที่จะให้บริการประชาชนตลอดเวลาและพร้อมปฏิบัติตามนโยบายของ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจัง หวัดเชียงราย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 และนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเคร่งครัด

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.