เทศบาลนครเชียงรายจัดการอบรมสวัสดิการสังคมสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ

1

DSC_0053

 

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดการอบรมสวัสดิ์การสังคมสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุและการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพประชาชน สำหรับ อสม.ในเขตเทศบาลนครเชียงราย เพื่อการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและสามารถดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยผ่านกระบวนการอบรมให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข     ณ โรงแรมอินคำ จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.