สำนักทะเบียนท้องถิ่นรับเฉพาะงานแจ้งเกิดแจ้งตายและงานบัตรประชาชนกรณีทำหายหรือชำรุด

2

เนื่องด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 9 ของดให้หน่วยงานของรัฐเป็นการชั่วคราวเฉพาะการบริการที่มีประชาชนมาติดต่อรับบริการเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งในส่วนองค์กรปกครองท้องถิ่น นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายสรวิศ กุศล หัวหน้าฝ่ายทะเบียนราษฎรฯ เทศบาลนครเชียงราย เปิดให้บริการเฉพาะในกรณีเร่งด่วนสำคัญ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.