“สำนักพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เชิงพื้นที่สนใจยูเนสโกประกาศเทศบาลนครเชียงรายเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้แห่งแรกของไทย”

3

วันที่ 11 พ.ย.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงรายนางสาววรรณพัชร จินดาขัด รก.กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครเชียงราย พร้อมข้าราชการเทศบาลนครเชียงราย ต้อนรับคุณนิสา แก้วแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เชิงพื้นที่พร้อมคณะ สนใจสอบถามการส่งองค์กรเข้าร่วมสมัครเป็นภาคีเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้องค์กรยูเนสโก เนื่องจากเทศบาลนครเชียงรายได้ดำเนินการตามกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning:LLL) ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน และเป็นเมืองที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.