สุริยุปราคาเห็นชัดที่สุดที่อำเภอแม่สาย

155

วันนี้(21มิ.ย.63) เวลา 14.42 น. ที่อำเภอแม่สายจะเห็นสุริยุปราคาชัดเจนที่สุดในประเทศไทย โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 13.30 นเป็นต้นไป จนถึง 16.00 น ช่วงเวลาที่จะเห็นเต็มดวงคือเวลา 14.42 น.

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.