หน่วยกู้ภัยหลัก3หน่วยงานจับมือเทศบาลนครเชียงรายเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์โควิด

168

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ในฐานะประธานกรรมการศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรคเทศบาลนครเชียงราย(ศปก.ทน.ชร.) นายนนทพัฒ ถะปะติวงศ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นางพรทิพย์ จันทร์ตระกูล รักษาการผู้อำนวยการกองแพทย์ นายประพันธ์ ช่างแก้ว หัวหน้าฝ่ายปกครอง นางนัยนา อินทะจักร หน.ฝ่ายอำนวยการ เทศบาลนครเชียงราย ร่วมประชุมกับหน่วยปฎิบัติการกู้ภัย 3 หน่วยงานหลักในจังหวัดเชียงราย 1. มูลนิธิสยามรวมใจเชียงราย 2. สมาคมแสงธรรมสาธารณกุศลเชียงราย 3. สมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย เพื่อกำหนดแนวทางร่วมสนับสนุน ดำเนินการป้องกันร่วมกับศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ณ ห้องประชุมอาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.