หารือการจัดงานประเพณีตักบาตรดอกไม้ ประจำปี ๒๕๖๑

2

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายวันชัย จงสุทธานามณี. นายกเทศมนตรีนครเชียงราย. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมประชุมหารือการจัดงานประเพณีตักบาตรดอกไม้ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นการสร้างความประทับใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงาน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.