องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เปิดงาน ” ต้านภัยยาเสพติด”

1

4

วันที่ 17 มิถุนายน 2559 นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิด โครงการสร้างเครือข่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และ สถานพินิจสานใจห่วงใยเด็ก และเยาวชนเชียงราย “ต้านภัยยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.