องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ต้อนรับคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น

9

3

30 สิงหาคม 60 ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผอ.โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ได้ต้อนรับคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 3 ภาคกลางตอนกลาง และบรรยายพิเศษคณะที่ 98/ปีการศึกษา 60 ณ ห้องประชุมดอยหลวง รร.อบจ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.