อธิการบดี มฟล. ให้โอวาทว่าที่บัณฑิต ลูกแม่ฟ้าหลวงต้อง “เก่ง-ดี-มีอัตลักษณ์”

16

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนพัฒนานักศึกษา จัด กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีนี้ ณ หอประชุมสมเด็จย่า เริ่มจากพิธีฮ้องขวัญโดยพ่อครูล้านนา เพื่อความเป็นสิริมงคลตามแบบประเพณีชาวเหนือ จากนั้น รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี กล่าวให้โอวาทแก่เหล่าว่าที่บัณฑิตเพื่อให้ข้อคิดเตรียมความพร้อมก่อนออกไปสู่โลกแห่งการทำงาน โดยกล่าวย้ำถึงสิ่งที่มหาวิทยาลัยได้ปลูกฝังให้แก่บัณฑิตทุกคนคือ มุ่งหวังให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี สามารถนำวิชาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม ก้าวออกไปสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ รวมทั้งมีอัตลักษณ์สำคัญของความเป็นลูกแม่ฟ้าหลวง คือ มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเคารพผู้อาวุโส เคารพกฎระเบียบ เคารพประเพณีวัฒนธรรม รู้รักความสามัคคีกลมเกลียว และรู้จักความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อ

     “ลักษณ์ของความเป็นลูกแม่ฟ้าหลวง คือสิ่งที่มหาวิทยาลัยปลูกฝังให้นักศึกษามาตลอด โดยมี 4 ประการ ได้แก่ ประการที่ 1 คือ ความเป็นคนดี ฝังอยู่ในจิตใจว่า เราจะเป็นคนดีเพราะเราเป็นลูกสมเด็จย่า สมเด็จย่ามีความปรารถนาอย่างเดียว คือขอให้คนในบ้านเมืองนี้เป็นคนดี ดีโดยไม่ต้องมีใครสั่ง ประการที่ 2 เราปลูกฝังในเรื่องของการเรียน มีความเข้มงวดกวดขัน สิ่งที่เธอได้รับก็คือมีวิชาความรู้ติดตัว เกิดความมั่นใจว่าจะไปทำงานที่ไหนก็ได้ ประการที่ 3 ที่ตามมาจากความเข้มงวดก็คือนิสัยเอาจริงเอาจัง ไม่ละไม่เลิก ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใด”

       “อีกประการสำคัญที่มหาวิทยาลัยปลูกฝังไว้ คืออัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่ฟ้าหลวง  สิ่งที่นักศึกษาของเราจะรู้สึกได้คือความมีพี่มีน้อง สรรพคุณของการมีรุ่นพี่ที่จบออกไปมากมาย ไม่ว่าเราจะไปทำงานที่ไหนก็จะมีรุ่นพี่คอยต้อนรับเสมอ สำหรับเราถือเป็นเรื่องดีว่าพี่น้องแม่ฟ้าหลวงมีความรักใคร่กลมเกลียวกัน อีกอย่างคือความมีระเบียบวินัย เวลาเด็กแม่ฟ้าหลวงไปทำงานที่ต่างๆ  มักได้รับคำชื่นชมจากผู้ประกอบการว่า เด็กของเรามีความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักพี่รู้จักน้อง มีความเคารพต่อระเบียบวินัยของที่ทำงาน เด็กแบบนี้ไปอยู่ที่ไหนใครก็รัก ต่อมาคือการเคารพในวัฒนธรรมประเพณีของที่ทำงานนั้นๆ ต้องสามารถปรับตัวให้เหมาะสม ทำงานได้ในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม อีกอย่างคือมีความสามัคคี รู้จักความกลมเกลียวเกื้อกูลกัน และอย่างสุดท้ายคือความมีน้ำใจ ให้นึกถึงคำว่า sense of service คือใจพร้อมที่จะบริการ พร้อมที่จะช่วยโดยที่ไม่รอให้ใครเอ่ยขอ ถ้ามีสิ่งเหล่านี้ติดตัวไปก็เหมือนมีอาวุธประจำกาย สามารถไปทำงานได้ทุกที่ อยู่ที่ไหนใครก็รู้ว่านี่คือลูกแม่ฟ้าหลวง” อธิการบดี มฟล. กล่าว

 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.