อธิบดีศุลกากรเปิดด่านเชียงของแห่งใหม่ รองรับเศรษฐกิจอาเซียน

2
1
เวลา 10.00 น.วันที่ 23 ก.ย.58 ที่ด่านศุลกากรเชียงของแห่งใหม่ ใกล้กับสะพานมิตรภาพ 4 เชียงของ – ห้วยทราย ดร.สมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากร ได้เป็นประธานในการเปิดด่านศุลกาการเชียงของแห่งใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงรายและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในพิธีเปิดด่านศุลกากรจำนวนกว่า 500 คน โดยภายในงานมีการนำเสนอผลงานของด่านศุลกากรเชียงของ และาถิติกานนำเข้าและส่งออกของด่านศุลกากรเชียงของ
สำหรับด่านศุลกากรเชียงของ มีหน้าที่รับผิดชอบ และกำกับดูแลพื้นที่ชายแดนที่ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แขวงบ่อแก้ว และแขวงไชยะบุรี  ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศตามแนวชายแดนทางพื้นดิน และแนวเขตชายแดนที่เป็นลำน้ำโขง ครอบคลุมพื้นที่ อำเภอเชียงของ อำเภอเวียงแก่น อำเภอขุนตาล อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย พื้นที่ อำเภอเชียงคำ และอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา มีสถานที่ทำการของด่านศุลกากรเชียงของเดิมตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำโขง เลขที่ 66 ม.2 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย  ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยในอดีตก่อนที่จะมีสะพานมิตรภาพ 4 การคมนาคมขนส่งจะต้องใช้การขนส่งโดยเรือแพขนานยนต์ข้ามแม่น้ำโขง แต่ด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของระบบโลจิสติก รองรับการนำเข้าและการส่งออก จึงได้มีการสร้างสะพานมิตรภาพ 4 เชียงของ-ห้วยทราย เพื่อเป็นการเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งและรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 การขยายตัวของการนำเข้าส่งออกที่ด่านศุลกากรเชียงของจากสถิติตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา มูลค่าการนำเข้าและส่งออก เพิ่มขึ้นถึง 10% ต่อปี และในปีงบประมาณของปี 2558 ขยายตัวเพิ่มขึ้นกว่า 11% ซึ่งถือว่ามีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านศุลกากรแห่งใหม่ ซึ่งอยู่ใกล้กับสะพานมิตรภาพ 4 เชียงของ-ห้วยทราย จะส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มีความสะดวกรวดเร็วเอื้อประโยชน์ต่อผู้มาใช้บริการโดยด่านศุลกากรเชียงของแห่งใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำนวน 375,380,000.-บาท (สามร้อยเจ็ดสิบห้าล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างบนพื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงจำนวน 25 ไร่ ณ บริเวณแปลงที่ดินติดกับทางหลวงหมายเลข 1356 ทางแยกเข้าสะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) ซึ่งโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรเชียงของแห่งใหม่และสิ่งปลูกสร้างประกอบ ได้ดำเนินการตามก่อสร้างเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 มีระยะเวลาในการก่อสร้าง เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค.56 ถึงวันที่ 18 ต.ค.58  รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 720 วัน แต่เนื่องจากบริษัทผู้รับเหมา ดังกล่าวมีความพร้อมด้านเครื่องจักร แรงงานทำให้การก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ก่อนกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้าง เมื่อ วันที่ 2 ก.ย.58 ที่ผ่านมา
สำหรับด่านศุลกากรเชียงของแห่งใหม่มีอาคารรูปทรงสวยงามแบบล้านนาประยุกต์ มีสวนหย่อมภายใน โดยหลังคาอาคารเป็นกระจกนิรภัยแบบใส แสงสว่างสามารถส่องถึงสวนหย่อมและภายในตัวอาคารได้ ทำให้ประหยัดพลังงานในการใช้ไฟฟ้าเวลากลางวัน ด้านความพร้อมของระบบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ มีเครื่องชั่งน้ำหนัก  มีสถานีตรวจสอบตู้สินค้าด้วยระบบ X-Ray  มีลานจอดรถบรรทุกสินค้าที่กว้างขวางสามารถจอดได้ถึง 50 คัน และยังประกอบด้วยอาคารคลังของกลาง อาคารเอนกประสงค์ ห้องประชุมขนาด 150 ที่นั่ง ห้องประชุมขนาด 40 ที่นั่ง  ระบบโทรทัศน์วงจรปิด(cctv) ระบบ Video Conference นอกจากนี้ภายในอาคารสำนักงานยังมีส่วนปฏิบัติการร่วมกันแบบบูรณาการกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(Common Control Area:CCA) เพื่อเป็นการลดระยะเวลาในการตรวจสินค้าในอนาคต ทำให้กระบวนการทางศุลกากรเสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.