อบจ.จัดงานโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะของเสียอันตราย D-ToC เชียงราย รวมใจถวายแม่

4

10

28 สิงหาคม 2560 อบจ.เชียงราย ร่วมกับ จังหวัดเชียงราย สนง.ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย และหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน ได้จัด โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะของเสียอันตราย D-ToC เชียงราย รวมใจถวายแม่ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย             เป็นประธานในพิธีเปิด และนายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด อบจ.ปฏิบัติหน้าที่ นายก                  อบจ. เชียงราย ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ มาร่วมงานและกล่าวถึงสถานการณ์ขยะของเสียอันตรายในปัจจุบันและบทบาทการทำงานของกรมควบคุมมลพิษ และได้ร่วมกันปล่อยคาราวานขยะของเสียอันตราย จำนวน 8 รถบรรทุกพ่วง รวมน้ำหนัก 25 ตัน จากขยะของเสียประเภทต่าง ๆ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยดำเนินการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดเก็บข้อมูลและปริมาณขยะของเสียอันตรายท้องถิ่นต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย กว่า 25 ตัน เพื่อนำไปบริหารจัดการนอกพื้นที่จังหวัดเชียงราย อย่างถูกวิธีและมีความปลอดภัยสูง

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.