อบจ.จัดงาน “วันวิทยาศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงราย ประจำปี 2560

2

3

18 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดย สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดงาน “วันวิทยาศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงราย ประจำปี 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (สี่แยกศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น) โดยมี นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด อบจ.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ. เชียงราย                  เป็นประธานพิธีเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีการแข่งขัน โครงงานวิทยาศาสตร์ หุ่นยนต์อัตโนมัติ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ชมท้องฟ้าจำลอง ฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กลางแจ้ง โลกวิทยาศาสตร์ และบูธกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนอีกหลากหลายหน่วยงาน ได้ร่วมออกบูธนิทรรศการในครั้งนี้

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.