อบจ.ชร.ทำดอกไม้จันทน์

3

5

8 ก.ค.60 กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จัดโครงการ                “จัดฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ทักษะการประกอบอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ประจำปี 2560” หลักสูตร “การทำดอกไม้จันทน์” (ดอกดารารัตน์) เพื่อส่งมอบให้กับนายอำเภอแต่ละอำเภอ และแจกจ่ายให้กับประชาชน เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยโครงการนี้ได้จัดทำขึ้น            ณ หอประชุมอำภอแม่จัน และจะดำเนินกิจกรรมดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่ 18 อำเภอ          ในจังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.