อบจ.เชียงราย จัดสัมนา “การกระจายอำนาจแก่ท้องถิ่นเพื่อการปฏิรูปประเทศ”

3

8

 

วันที่ 8 ตุลาคม 2558 นางสาววรัชยา โกแสนตอ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการ “การกระจายอำนาจแก่ท้องถิ่นเพื่อการปฏิรูปประเทศ” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย โดยมี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ การจัดอบรมสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ 76 จังหวัด โดยการจัดงานมีขึ้นในระหว่างวันที่ 7 -9 ตุลาคม 2558 ณ ห้องราชพฤกษ์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 7 รอบฯ จังหวัดเชียงใหม่

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.