อบจ.เชียงราย ประชุมป้องกันและบรรเทาสาธารภัย

2

1

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 นางสาววรัชยา โกแสนตอ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้รับเกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ กองป้องกันบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยมีประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 18 อำเภอ ประชุมร่วมกันเพื่อสรุปกิจกรรมในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาและวางแนวทางการจัดกิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารภัย ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.