อบจ.เชียงราย ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ๙,๙๙๙ ดอกถวายพ่อ

3

5

28 มิ.ย.2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทักษะการประกอบอาชีพการฝึกอบรมทำดอกไม้จันทน์ “อบจ.เชียงราย ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ๙,๙๙๙ ดอกถวายพ่อ” โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเปิดโครงการอย่างพร้อมเพรียง ณ อาคารคชสาร ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.