อบจ.เชียงราย ร่วมสืบทอดประเพณีอันดีงามในพิธีถวายน้ำสงกรานต์พระเถระชั้นผู้ใหญ่

3

6

18 เมษายน 2560 นายบรรเจิดภูสมศรี รองปลัด อบจ.รักษาราชการแทน ปลัด อบจ.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.เชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร อบจ.เชียงราย ร่วมสืบทอดประเพณีอันดีงามในพิธีถวายน้ำสงกรานต์พระเถระชั้นผู้ใหญ่                 ณ วัดพระแก้ว วัดพระสิงห์ และ วัดศรีทรายมูล

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.