อบจ.เชียงราย เข้าร่วมประชุม ในโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร และพนักงานท้องถิ่น

1

2

17 พ.ค. 2560 นายบรรเจิด ภูสมศรีรองปลัด อบจ. รักษาราชการแทน ปลัด อบจ.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.เชียงราย เข้าร่วมประชุม ในโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร และพนักงานท้องถิ่น ครั้งที่ 3 /2560 จัดโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ณ โรงแรมเอ็มบูทีค รีสอร์ท เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.