อบจ.เชียงราย  เชิญร่วมกิจกรรม “อบจ.เชียงราย  มินิมาราธอน  เฉลิมพระชนมพรรษา  84  พรรษา  มหาราชินี”

2

3x4_เชิญชวน_5ผืน_sdd-Date

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมโครงการแข่งขันกีฬา  กรีฑา  นักเรียน  นักศึกษา  และประชาชนจังหวัดเชียงราย  โดยจัดขึ้นภายใต้กิจกรรม  “อบจ.เชียงราย  มินิมาราธอน  เฉลิมพระชนมพรรษา  84  พรรษา  มหาราชินี”  ในวันอาทิตย์ที่ 28  สิงหาคม  2559  เริ่มวิ่งเวลา  06.09 น.  เปิดลงทะเบียนตั้งแต่เวลา  04.00 – 05.30 น.   จุดสตาร์ทบริเวณด้านหลังอาคารสำนักงาน อบจ.เชียงราย วิ่งไปตาม ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น  เลี้ยวซ้ายเข้าถนนหลังสนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ผ่านหน้าสนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย มายังจุดเดิม รวมระยะทางการวิ่ง  12  กิโลเมตร  โดยแบ่งการวิ่งออกเป็น 7 รุ่น ดังนี้

  1. รุ่นอายุไม่เกิน 15  ปี  ชาย-หญิง
  2. รุ่นอายุ 16-19  ปี  ชาย-หญิง
  3. รุ่นอายุ 20-29  ปี  ชาย-หญิง
  4. รุ่นอายุ 30-39  ปี  ชาย-หญิง
  5. รุ่นอายุ 40-49  ปี  ชาย-หญิง
  6. รุ่นอายุ 50-59  ปี  ชาย-หญิง
  7. รุ่นอายุตั้งแต่ 60  ปีขึ้นไป  ชาย-หญิง

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันพฤหัสบดีที่ 25  สิงหาคม  2559  ตั้งแต่เวลา  08.30 –  16.30  น.  โดยเว้นวันหยุดราชการ  ณ  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (ฝั่งหมิ่น)  และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  เบอร์โทรศัพท์  0-5317-5336

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.