อบจ.เชียงราย เชิญเที่ยวงาน วันสับปะรด นางแล ภูแล ลิ้นจี่ และของดีเมืองเชียงราย ประจำปี 2559

1

pineapple59final

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ จังหวัดเชียงราย เกษตรจังหวัด และเกษตรกรชาวสวนเชิญเที่ยวงาน วันสับปะรดนางแล ภูแล ลิ้นจี่ และของดีเมืองเชียงราย ประจำปี 2559ระหว่างวันที่ 24ถึง30 พฤษภาคม 2559 ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย (หน้าศาลากลางหลังแรก) โดยภายในงานมีการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร สับปะรดนางแล ภูแล ลิ้นจี่ ที่สด สะอาด ปลอดภัย ในราคาย่อมเยา การจำหน่ายสินค้าโอทอป ผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่น ๆ อีกมากมาย

นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ด้วยจังหวัดเชียงราย มีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญมากมายหลายชนิด เป็นจังหวัดที่มีผลไม้ซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรและเป็นที่ยอมรับในคุณภาพและรสชาติหลากหลายชนิด เช่น ลิ้นจี่ สตรอเบอรี่ ส้มโอกระท้อน เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายเป็นแหล่งผลิตสับปะรดทั้งพันธุ์นางแล และ ภูแล เป็นแหล่งปลูกสับปะรดพันธุ์นางแลที่มีคุณสมบัติของรสชาติที่หวาน หอม ฉ่ำเหมือนน้ำผึ้งซึ่งมีการปลูกมากในพื้นที่ของตำบลนางแล ตำบลท่าสาย ตำบลแม่ข้าวต้ม และตำบลบ้านดู่ ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกครอบคลุมทั้งจังหวัด และมีผลผลิตออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนพฤษภาคม มิถุนายน สามารถทำรายได้ให้กับชาวสวนผู้ปลูกจำนวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มการผลิตที่สูงขึ้นสำหรับการปลูกลิ้นจี่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนั้นเป็นลิ้นจี่ที่มีคุณภาพและปริมาณมากที่สุดของประเทศไทย ซึ่งเป็นผลมาจากลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดเชียงรายที่เอื้ออำนวยในช่วงหน้าหนาวที่ยาวนาน ความอุดมสมบูรณ์ของดินเหมาะสมสำหรับการปลูกลิ้นจี่เป็นอย่างยิ่ง การปลูกลิ้นจี่ในพื้นที่ครอบคลุมทั้ง 18 อำเภอ โดยมีผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงเดือนพฤษภาคม เป็นต้นไป

ซึ่งลิ้นจี่และสับปะรดผลผลิตจะอยู่ในช่วงเดียวกัน จึงจำเป็นต้องเร่งนำออกจำหน่าย หากไม่เร่งนำออกจำหน่ายผลผลิตก็จะเสียหาย ผิวดำ ทำให้ราคาตกต่ำ ประสบปัญหาด้านการตลาด ดังนั้นคณะทำงานของเราจึงได้จัดงานนี้ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทั่วประเทศได้รู้จักสับปะรดนางแล และภูแล อย่างกว้างขวาง สนับสนุนให้จังหวัดเชียงราย เป็นศูนย์กลางตลาดลิ้นจี่ภายในประเทศ ส่งเสริมให้เกษตรกรได้พัฒนาคุณภาพของผลผลิตให้ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดเชียงรายอีกทางหนึ่งด้วย

จึงขอเชิญชวนชาวเชียงราย และนักท่องเที่ยวทุกท่าน ได้มาเที่ยวงาน วันสับปะรดนางแล ภูแล ลิ้นจี่ และของดีเมืองเชียงราย ประจำปี 2559“ตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย” ระหว่างวันที่ 24ถึง30 พฤษภาคม 2559 ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย (หน้าศาลากลางหลังแรก) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ซึ่งภายในมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่าง ๆ มากมาย อาทิ การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร สับปะรดนางแล ภูแล ลิ้นจี่ ในราคาย่อมเยา การจำหน่ายสินค้าโอทอปของดีเมืองเชียงราย การประกวดผลผลิตทางการเกษตร สับปะรด ลิ้นจี่ การประกวดความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา การประกวดตีกลองสะบัดชัย การประกวดซอพื้นเมือง การประกวดฟ้อนจินตลีลาล้านนา และ พลาดไม่ได้กับการประกวดการแต่งกายชุดที่ทำมาจากผลิตผลทางการเกษตร(The Best Nature Costume)

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.