อบจ.เชียงราย และคณะกรรมการออกตรวจติดตามเงินอุดหนุน โซนที่ 1

5

4

28 ส.ค. 60 นางนภาภัณฑ์ ต่วนชะเอม ผอ.กองแผนและงบประมาณ พร้อมด้วยบุคลากร อบจ.เชียงราย และคณะกรรมการออกตรวจติดตามเงินอุดหนุน โซนที่ 1 ออกตรวจติดตามฯ โครงการอุ้ยสอนหลาน สืบสานวัฒนธรรม ณ โรงเรียนปอวิทยา อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.