ออมสินหนุนทุกด้านสร้างนศ.Start up 

20
ที่ห้องเอ็มไอ 306-307 อาคารไอพาร์ค มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จ.เชียงราย ทาง มฟล.ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดให้มีพิธีเปิดพื้นที่ “Innovation Club by GSB Start up มฟล.” โดยมีนายภิรมย์ โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Start up ธนาคารออมสิน” เป็นประธานในพิธีเปิดและทาง ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดี มฟล.นำคณาจารย์ ผู้ที่เกี่ยวข้อง นักศึกษาและกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่นเข้าร่วมครบครัน โดยการเปิดพื้นที่ดังกล่าวมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการส่งเสริมสนับสนุนของทั้ง มฟล.และธนาคารออมสินผ่านในรูปแบบทางวิชาการ สินเชื่อ โครงการพัฒนาต่างๆ จนได้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มชาวบ้านที่มีคุณภาพดี เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ ข้าวเกรียบจากเห็ด สับปะรดอบแห้ง ขนมจากข้าวเหนียว ฯลฯ โดยมีการจัดทำเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและรสชาดที่ได้มาตรฐาน
นายภิรมย์ กล่าวว่าธนาคารออมสินเป็นธนาคารของรัฐที่นอกจากจะดำเนินการด้านการธนาคารแล้วยังให้ความสำคัญกับการร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรต่างๆ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและวางรากฐาานเพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยได้เปิดสาขาใหม่ๆ รองรับการดำเนินการและมุ่งสร้างฐานลูกค้กลุ่มนักศึกษาและเยาวชนที่ต้องการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ SMEs Start up ด้วย โดยล่าสุดได้ดำเนินโครงการ Innovation Club เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ธุรกิจ SMEs Start up เพื่อให้เกิดการสร้างผู้ประกอบการที่สามารถดำเนินธุรกิจใหม่และมีพื้นที่ในการเรียนรู้ แสดงศักยภาพทางความคิด สร้างสรรค์นวัตกรรม สร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่ ฯลฯ
สำหรับความร่วมมือกับ มฟล.ถือเป็นแห่งที่ 16 แล้วโดยในปี 2562 นี้ก็จะดำเนินการให้ครบจำนวน 20 แห่งทั่วประเทศไทยต่อไป โดย โครงการ Innovation Club มีกิจกรรมคือกิจกรรม Innovation Club by GSB Start up โดยจัดตั้ง Co-Working Space ในมหาวิทยาลัยสำหรับสนับสนุนคนรุ่นใหม่ที่สนใจเริ่่มธุรกิจ กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up เพื่อช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความคิดสร้างสรรค์และผลิตผลงานที่มีนวัตกรรมออกมา โดยมีการจัดประกวดและชิงรางวัลซึ่งจะเป็นทุนการศึกษามูลค่า 130,000 บาททุกเดือนด้วย Smart Start by GSB Start up สำหรับนักศึกษาที่มีไอเดียพร้อมผลิตภัณฑ์และมุ่งมั่นจะเป็นผู้ประกอบการโดยธนาคารจะสนับสนุนด้านต่างๆ ทั้งเงินทุน องค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ ให้นักศึกษานำไปต่อยอดให้เกิดบริษัทที่มีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนได้ต่อไป.

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.