อุ่นใจ Cyberยิ้มหวานวันเด็ก ภาคเหนือ 2563

12,497

วันเด็กยุคไซเบอร์ กับกิจกรรมสร้างสรรจาก AIS ร่วมเสริมสร้างทักษะและความฉลาดทางดิจิทัล ให้เด็กไทยใช้เทคโนโลยีบนโลกออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน ในโครงการ “อุ่นใจไซเบอร์ยิ้มหวานวันเด็ก”

More info : www.ais.co.th/dq

#AIS #อุ่นใจCYBER #ยิ้มหวานวันเด็ก

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.