“ฮอมบุญ บริจาคโลหิต” ปรับ ปลูก ปัน วันแรงงานสร้างสุข ปลุกพลังจิตอาสา

385

คุณสุกัลยา แก้วสม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย ส่งมอบมอบเงินบริจาค 5,000 บาท พร้อมหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอออลล์ โดยมีคุณดวงจัตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งมอบเป็นสาธารณะประโยชน์ในการป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19 ของหน่วยงานเหล่ากาชาดเชียงราย เนื่องในกิจกรรม “ฮอมบุญ บริจาคโลหิต” ปรับ ปลูก ปัน วันแรงงานสร้างสุข ปลุกพลังจิตอาสา และมีคุณวิศิษฎ์ อริยะ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย ให้การต้อนรับ หัวหน้าส่วนร่วมงาน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.