เครือกะตะธานี เทคโอเวอร์ ดุสิตไอส์แลนด์เชียงราย เตรียมปรับโฉมใหม่ ตอกย้ำความเป็น 5 ดาวมาตราฐานสากล

67
S__54730763
ที่โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย นายสมบัติ อติเศรษฐ์  ประธานบริหาร กลุ่มโรงแรมกตะธานี คอเล็คชั่น ได้เปิดตัวในการตัดสินใจขยายธุรกิจมาทางภาคเหนือที่จังหวัดเชียงราย โดยซื้อโรงแรมดุสิตไอส์แลนด์รีอร์ท จาก บริษัท ไอส์แลนด์รีสอร์ทโฮเต็ล จำกัด ซึ่งเป็นเพรนไชส์ของ ดุสิตธานี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา โดยเห็นว่าการเจริญเติบโตของการท่องเที่ยวในอนาคตในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงโดยเล็งเห็นว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทบาทืมากในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งกลุ่มประเทศอาเซียนเริ่มตื่นตัว และเตรียมตัวเข้าสู่ประเทศที่ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยว
56850
ซึ่งการลงทุนได้มีการดึงเอาจุดแข็งของแต่ละประเทศมาเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมีการลงทุนด้านสาธารณูปโภคการคมนาคม เช่นการสร้างสนามบิน และรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมต่อแหล่งทอ่งเที่ยวในภูมิภาค และดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลก จึงได้มีการตัดสินใจที่ซื้อโรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ทเชียงรายมาดำเนินการต่อ
การเติบโตด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย นายเลิศชาย หวังตระกูลดี ผอ.ททท. สำนักงานเชียงรายกล่าวว่า การเติบโตด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายพบว่าในช่วงปี 2559 มีปริมาณนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการห้องพักในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 81% ในปี 2560  พบว่ามี ปริมาณลดลงเหลือ 71%  จากจำนวนห้องพักทั้งหมด 16,000 ห้อง  ถึงแม้ปริมาณนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักในจังหวัดเชียงรายจะลดลงแต่พบว่ารายได้ที่ได้จากนักท่องเที่ยวกลับเพิ่มขึ้นซึ่งในช่วงปี 2559 ที่ผ่านมารายได้จากการท่องเที่ยวมี 250 ล้านบาท แต่ในปี 2560 พบว่า มีเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว ถึง 460 ล้านบาท โดยพบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดินทางมาในจังหวัดเชียงรายนั้นไม่ได้เน้นปริมาณหรือห้องพักที่มีราคาถูก แต่จะเน้นห้องพักที่มีความสะดวกสบายบรรยากาศดีถึงแม้จะมีราคาสูงบ้างแต่เป็นที่ยอมรับได้ของนักท่องเที่ยวทำให้มีเม็ดเงินสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
นายสมบัติ อติเศรษฐ์  ประธานบริหาร กลุ่มโรงแรมกตะธานี คอเล็คชั่น กล่าวว่า เครือกะตะธานี ได้มีแผนการปรับปรุงครั้งใหญ่ในวันที่ 1 เม.ย.61 ถึงวันที่ 31 ก.ค.61เป็นเวลา 4 เดือน โดยจะปรับปรุงห้องพักทั้งหมด 271 ห้อง ซึ่งจะเน้นการตกแต่งแบบไทยร่วมสมัย ผสมผสานสัมผัสของล้านนา เน้นสีโทนอบอุ่น เพิ่มเติมอุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่ ปรับปรุงห้องน้ำทั้งระบบ โดยจะแบ่งระดับห้องพักใหม่เป็น  Deluxe Garden , Deluxe River , Family Suit และ Riverie Suite เพื่อตอบโจทย์นักท่องเที่ยวกลุ่มต่างๆ ที่เดินทางมาจังหวัดเชียงราย รวมไปถึงยกระดับห้องอาหาร สระว่ายน้ำ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมทั้งเปลี่ยนระบบสาธารณูปโภค เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า ลิฟต์ ระบบความปลอดภัย และระบบครัว ใหม่ทั้งหมด่ เพื่อตอกย้ำความเป็นโรงแรม 5 ดาวของคนไทยที่มีมาตราฐานสากล โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณในการปรับปรุงประมาณ 300 ล้านบาท
ซึ่งหลังจากที่ได้ปรับปรุงแล้วเสร็จ ก็จะทำการรีแบรนด์ เป็น เดอะ ริเวิอร์รี บาย กะตะธานี (The riverie by Katathani) เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อแบรนด์ต่างๆ ในกลุ่มกะตะธานี คอเล็คชั่น และใช้ชื่อภาษาจีนว่า “ลี่เจียงต้าจิ่วเตี้ยน” แบรนด์นี้ได้แรงบันดาลใจมาจากแม่น้ำกก แม่น้ำสีทองสายสำคัญของจังหวัดเชียงราย ซึ่งไหลโอบล้อมที่ตั้งของโรงแรม โดยจะสร้าง The riverie by Katathani ให้มีบุคลิกที่มีความสง มีเสน่ห์ อบอุ่น และมีความร่วมสมัย ให้เข้ากับวิสัยทัศน์ของโรงแรม คือ “เป็นโรงแรมเพื่อเป็นการพักผ่อน ประชุมและจัดเลี้ยง ที่มีคุณภาพระดับชั้นนำของภูมิภาคเอเชีย ภายใต้กลิ่นไอล้านนา และทัศนียภาพที่สวยงามริมแม่น้ำกก มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบมาตราฐานสากล พนักงานมีความเป็นมืออาชีพ พร้อมให้บริการลูกค้าดุจญาติมิตร เพือให้เกิดความประทับใจไมีรู้ลืม”
สำหรับกะตะธานี คอเล็คชั่น ได้ริเริ่มสร้าง กะตะธานีโมเดล เมื่อปี 2537 โดยเริ่มสร้างแนวทางบริหารจัดการ และเขียนเป็นคู่มือปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ของแต่ละชิ้นงาน มีการกำหนดมาตราฐานคุณภาพมาตราฐานให้พนักงานมีความเข้าใจกับงานที่รับผิดชอบ  และยกระดับคุณภาพความปลอดภัยตามมาตราฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับของคู่ค้า มีการตรวจสอบภสายในกันเองเป็นประจำก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้ามาตรวจสอบ มีการทำแผนธุรกิจเพื่อให้รู้ทิศทางการเจริญเติบโตของตนเอง วิเคราห์จุดแข็งจุดอ่อนของตนเองและคู่แข่ง สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้คนในองค์กร รู้หน้าที่ ซื่อสัตย์ ขยัน ร่วมคิด ร่วมทำ โปรงใส เรียนรู้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการทำงานและการดำรงค์ชีวิต โดยใช้เวลาเกือบ 10 ปีจึงเห็นผล กะตะธานี คอลเล็คชั่นสามารถสร้างีมงานมืออาชีพทั้งระดับผู้บริหาร และภาคปฏิบัติ สร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับคู่ค้า
นายวิสูตร คำยอด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายกล่าวว่า  ปัจจุบันได้มีสายการบินทั้งในและต่างประเทศเพิ่มเที่ยวบินมาที่จังหวัดเชียงราย โดยภายในประเทศมีทั้ง เส้นทางบินจากเชียงรายไป ท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ นอกจากนี้ยังมีเส้นทางบินไปยังเมืองต่างๆแต่ละภูมิภาค โดยมีสายการบินเริ่มเปิดเส้นทางบินใหม่โดยเพิ่มเชียงรายเส้นทางบินด้วย  สำหรับเส้นทางบินต่างประเทศนั้น พบว่าจากเมืองต่างๆของจีนเริ่มเปิดเส้นทางบินตรงมาสู่จังหวัดเชียงรายแล้ว โดยมีเที่ยวบินจากประเทศจีนมาแทบจะทุกวันเช่น ฉางซา – เชียงราย มีเที่ยวบินทุกวันอังคาร พฤหัส ศุกร์  อาทิตย์ ฮ่องกง-เชียงราย จันทร์ ศุกร์ เฉินตู -เชียงราย  จันทร์ พฤหัส เสาร์  เซินเจิ้นทุกวันพฤหัส คุณหมิง จันที์ พุธ ศุกร์  ไหโข่ว ทุกวันศุกร์ นอกจากเมืองเหล่านี้แล้วยังมีเมืองต่างๆจากประเทศจีนที่กำลังติดต่อ เข้ามาเพื่อจะนำสายการบินตรงมาสู่จังหวัดเชียงราย  สำหรับประเทศอื่นๆเช่นลาวและเวียดนาม กำลังมีการประสานเข้ามาซึ่งคาดว่าในอนาคตจะเปิดเส้นทางบินตรงมายังจังหวัดเชียงรายแน่นอน สำหรับการขยายท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายนั้น คาดว่าในอนาคตจะมีการขยายและปรับปรุงอย่างแน่นอน

ในส่วนการเดินทางท่องเที่ยวในแม่น้ำโขงนั้นปัจจุบันมีการให้บริการเรือท่องเที่ยว ในแม่น้ำโขงทั้งบริษัทของไทยและสปป. ลาวซึ่งมีทั้งเดินทางจากอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายขึ้นไปถึง เมืองสิบสองปันนา มณฑลยูนนานประเทศจีน และมีเส้นทางจากอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย ถึงหลวงพระบาง เป็นอีกเส้นทางการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.