เจ้ากรมแพทย์ทหารบก ตรวจเยี่ยมค่ายเม็งรายฯ

12

e

 

วันที่ 11 ม.ค.61 ที่ มณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง จ.เชียงราย พล.ท.สาโรช เขียวขจี เจ้ากรมแพทย์ทหารบก ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม กำลังพล พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมภายในค่ายเม็งรายฯ รวมไปถึง รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช โดยมี พล.ต.บัญชา ดุริยะพันธ์ ผบ.มทบ.37 พ.อ.นพ.กิติพันธ์  เฮงสนั่นกูล ผอ.รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช พร้อมกำลังพล มทบ.37 และรพ.ค่ายฯ ให้การต้อนรับ

a

โดยการเดินทางมาในครั้งเพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินการภายในสายงาน ส่วนของ รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช ได้เดนทางมาเพื่อตรวจเยี่ยมในส่วนด้านกำลังพล และกำลังบำรุง ซึ่งมีบุคลากรของ รพ.ให้การต้อนรับ ซึ่งทาง พ.อ.นพ.กิติพันธ์  เฮงสนั่นกูล ผอ.รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช ได้บรรยายสรุป รวมไปถึงนำเสนอผลงานของ รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช ซึ่งเป็นหน่วนงานในสังกัดกรมแพทย์ทหารบก

b

โดยในส่วนของค่ายเม็งรายมหาราชง พล.ต.บัญชา ดุริยะพันธ์ ผบ.มทบ.37 ได้นำชมโครงการ 905 ซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ โดยมีการเสี้ยงสัตว์ และการปลูกพืช แบบพอเพียงให้กำลังพลมีรายได้เสริม รวมไปถึงลดต้นทุนในการดำรงค์ชีพ

 

c

 

d

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.