เจ้าคณะเชียงรายเชิญชวนงดเหล้าเข้าพรรษา(มีคลิป)

8

3

ที่วัด วัดศรีเมืองมูล ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย ได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา โดยมี พระเทพสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีเปิดโครางการ โดยมี นางภัทราวดี ปัญญาบุญ นายอำเภอพาน พร้อมด้วยประชาชน และนักเรียนในพ้นที่ ต.หัวง้มเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนเกี่ยวกับโทษของการดื่มสุรา และการนำสมุนไพรมาทำเครือ่งดื่มล้างสารพิษจากสุรา นอกจากนี้ พระเทพสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ได้แสดงธรรม เกี่ยวกับการลดเหล้าในช่วงเข้าพรรษาให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม

 

พระเทพสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ปัจจุบันการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษากลายเป็นแฟชั่นที่ทำตามกันมา แต่ก็ถือเป็นสิ่งที่ดี ที่จะได้มีการงด ละ เลิกอะบายมุขในช่วงเข้าพรรษา เพราะการเข้าพรรษานี้มีเพียง 3 เดือน เมื่อเกิดการงดเหล้าช่วงเข้าพรรษา ก็ทำให้ร่างกายได้พักผ่อนจากการเสพเครือ่งดองของเมา คนที่ได้รับประโยชน์ก็คือผู้ที่งดเหล้าเอง ซึ่งโทษของการดื่มเหล้ามีมากมาย ซึ่งในแต่ละปี มีผู้ที่เสียชีวิต และทรัพย์สิน จากการดื่มสุราเป็นจำนวนมาก หากมีการงดเหล้าในช่วงนยี้ก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย รวมไปถึงทำให้มีสติ ซึ่งจะสามารถครองตนให้อยู่ในศิลธรรม ไม่ประพฤติผิดในยามที่ไม่มีสติ ถูกสุราครอบงำ จึงอยากเชิญชวนให้มาร่วมกันงดเหล้าเข้าพรรษากันในปีนี้ เพื่อประโยชน์แก่โยมทุกท่านเอง

 

ด้าน นางภัทราวดี ปัญญาบุญ นายอำเภอพาน กล่าว่า การจัดกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้เกิดจากแนวคิดของ พระครูสุจินกัลยาณธรรม เจ้าคณะอำเภอพาน ที่ได้มีแนวคิดในการณรงค์ในการงดเหล้าเข้าพรรษามาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในแต่ละปี จะมีการมอบรางวัลให้กับผู้ที่สามรรถงดเหล้าเข้าพรรษาได้สำเร็จ เพื่อเป็นแรงจูงใจในการทำดี ไม่เพียงแต่การรณรงค์ในช่วงเข้าพรรษาเท่านั้น ที่่ผ่านมา อำเภอพาน ได้มีการรณรงค์เพี่องดเหล้าในงานบุญ งานศพ โดยพบว่าก่อนหน้านี้มีการเลี้ยงเหล้เาในงานบุญ โดยเฉพาะงานศพ จะมีการเลี้ยงเหล้ามากกว่า 200 ขวดต่องาน ทำให้มีค่าใช้จ่าย 5-6 หมื่นบาทต่องาน ซึ่งเมื่อมีการรณรงค์ก็ทำให้ยอดตัวเลขลดลง และมีโครงการช่วยเหลือเจ้าภาพ หากเจ้าภาพใดไม่มีการเลี้ยงเหล้าในงานต่างๆ ทั้งงานบุญ งานศพ ทางวัดจะคืนเงินที่ถวายให้กับทางวัดให้กับเจ้าภาพเพื่อช่วยเหลืองานบุญ ซึ่งก็พบว่าผลตอบรับดีมาก จนทำให้ที่ผ่านมาในอำเภอพานสามารถลดปริมาณในการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ลงได้

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.