เจ้าหน้าที่ดับเพลิงพร้อมฝึกทบทวนและสามารถออกปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที

2

วันที่ 24 ก.ค.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวถึงการเปิดอบรมพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานดับเพลิงตาม”โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานดับเพลิงและซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงราย ประจำปี 2562 “ ว่าอยากให้เจ้าหน้าที่มีการฝึกทบทวนการทำหน้าที่ของตนเองตลอดเวลาเพราะเมื่ออยู่ในหน้าที่เราสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ทันที และพนักงานจะมีร่างการที่แข็งแรงและเข้าใจ เข้าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อาทิ เหตุการณ์แผ่นดินไหว ไฟไหม้ น้ำท่วม

ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครเชียงรายต้องการที่จะให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิง เทศบาลนครเชียงรายได้เผยแพร่ความรู้เบื้องต้นให้กับประชาชนใน 64 ชุมชน และสถานศึกษาในจังหวัด เพื่อจะได้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการช่วยเหลือสาธารณภัย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.