เจ้าหน้าที่ ทน.เชียงรายรดน้ำดำหัว นายกวันชัย

4

DSC_2633

เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรจาก นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล   นครเชียงราย เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557 โดยมีตัวแทนชุมชน พนักงานราชการ ลูกจ้างในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกันรดน้ำขอพร เพื่อเป็นการ แสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ และแสดงถึงความสามัคคีของข้าราชการ รวมถึงเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.