เชียงรายคัดกรองผู้ที่เดินทางจากระยองป้องกันและเฝ้าระวังโรค Covid-19 ข้ามจังหวัด

89

วันที่ 17 ก.ค. 63 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จว.เชียงราย ร่วมกับฝ่ายปกครอง จังหวัดเชียงราย สำนักงานขนส่ง จังหวัดเชียงราย และสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงราย สนธิกำลังตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางจากจังหวัดระยองโดยรถโดยสารประจำทาง เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ข้ามจังหวัด ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่งที่ 2

สำหรับผู้ที่เดินทางโดยรถโดยสาร ระยอง – เชียงราย ในวันนี้มีทั้งหมด 3 เที่ยว จำนวนผู้โดยสารทั้งสิ้น 10 ราย โดยจากการคัดกรองเบื้องต้นไม่มีอาการไข้หรืออาการต้องสงสัยว่าติดเชื้อ และได้ให้ความร่วมมือให้ข้อมูลประวัติการเดินทาง และให้ข้อมูลที่พำนักเป็นอย่างดี ซึ่งไม่มีผู้โดยสารมีประวัติการเดินทางเข้าพื้นที่เสี่ยง (โรงแรม D VAREE , ห้าง PASSIONE แหลมทอง และห้างเซ็นทรัล สาขาระยอง ) ในช่วงวันที่ 8-10 ก.ค.63 หรือมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ โดยสารมาด้วย

 

ซึ่งจังหวัดเชียงรายได้ประกาศมาตรการปฏิบัติต่อผู้เดินทางจากจังหวัดระยองเพื่อกลับภูมิลำเนาและเดินทางเข้าในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ให้รายงานตัวพร้อมแจ้งข้อมูลการเดินทาง ที่ ด่านคัดกรองตามที่จังหวัดเชียงรายกำหนดหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรองหาผู้มีประวัติเสี่ยง โดยผู้มีประวัติความเสี่ยง ต้องกักตัวแยกสังเกตอาการที่บ้าน (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วันต่อไป

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.